Regnskapet er en systematisk oppstilling av virksomhetens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. I regnskapet føres alle virksomhetens bilag, som lønn, inngående og utgående fakturaer.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Bokføring
  • Lønn
  • Fakturering
  • Årsoppgjør
  • Rapportering
  • Budsjettering

Vi jobber tett sammen med våre kunder og tilbyr flere løsninger på hvordan regnskapsførselen kan gjennomføres. Noen bedrifter ønsker å gjøre mer selv, mens andre ikke ønsker å ha noe med det å gjøre. Vi er svært fleksible og tilbyr ulike løsninger som gjør at du kan gjøre akkurat så mye, eller akkurat så lite du ønsker selv.


Digitalt regnskap

Vi bruker diverse digitale løsninger for regnskapsførsel som gjør det enklere for deg å følge med, fakturere, registrere bilag og betale regninger. Med disse løsningene er det enkelt for deg å gjøre de jobbene du ønsker selv, eller å la oss gjøre det, men at du har fullt innsyn i hvordan ting ser ut. Les mer om dette her.


Ta gjerne kontakt om det er noe vi kan hjelpe deg med!