Rapporter og en jevn rapportering er et godt hjelpemiddel for å forstå hvordan den faktiske driften til bedriften utvikler seg.

Hvis du sitter som daglig leder i et AS er du også pliktig til å informere styret om hvordan den økonomiske situasjonen til bedriften er. Med rapporter på de ulike økonomiske aspektene av bedriften, tilpasset dine behov vil dette gjøre det til en lett og oversiktlig oppgave.

Du vil jevnlig motta rapporter fra oss, og ha mulighet til å følge hele den økonomiske sitasjonen fra din egen PC. Vi tilbyr også å sette opp de ulike rapportene med grafiske elementer og illustrasjoner som også vil hjelpe på leseligheten og forståelsen av rapportene.

Rapporter er en formalitet, men kan likevel brukes til å styrke driften og ha en bedre oversikt over utviklingen til bedriften.


Ta gjerne kontakt om det er noe vi kan hjelpe deg med!