Med et digitalt tilgjengelig og oppdatert regnskap, vil du åpne opp for en helt annen kontroll på økonomien og utviklingen i din bedrift.

Det er flere grunner til å legge om til digitalt regnskap, for det første vil du ha full kontroll over regnskapet til enhver tid, og kan gjøre akkurat så mye eller lite du vil selv. For det andre kan det forenkle hele prosessen med ulike bilag som fort kan forsvinne i mengden.

Med et digitalt regnskap vil du kunne ha oversikt på omtrent alle enheter så lenge du har en internett-tilgang. Det vil si at man fortløpende kan sjekke den økonomiske situasjonen, sende fakturaer, og scanne/ sende inn bilag rett fra telefonen underveis som du får dem. Man slipper også unna å ha endeløst med permer stående på kontoret.


Vil du legge om til digitalt regnskap, eller ha det fra start?

Vi samarbeider tett med Visma eAccouting og tilbyr opplæring i hvordan dette skal brukes, og hva slags løsninger som passer best for din bedrift. Om det er snakk om et enkeltmannsforetak eller en bedrift med mange ansatte så har vi en løsning for akkurat deg.


Automatiske løsninger

Med Visma eAccuonting automatiserer man de daglige oppgavene som bankavstemning, fakturering og dokumenthåndtering.

  • Direkte tilkobling til din nettbank, så man får full oversikt rett i regnskapet.
  • Kan integreres med en rekke ulike løsninger som nettbutikk, betaling og inkasso.
  • Egen app for å scanne/ sende inn bilag, men også for å følge regnskapet.
  • Motta og sende faktura elektronisk
  • Direkte rapportering

Ta gjerne kontakt om det er noe vi kan hjelpe deg med!